Friday, April 9, 2010

Pembentangan Tesis Phd.

Assalamualaikum.
Bersyukur saya kehadrat Allah S.W.T. atas limpah dan kurnia-Nya, dapat saya membentang tesis Phd. dalam Seminar Akhir Ijazah Tinggi pada 12 Mac 2010 yang lalu. Memang saya akui bahawa cukup kerdilnya saya ketika itu tetapi berkat doa ibu, isteri, abang, kakak, adik serta sahabat, akhirnya dapat saya bentangkan juga tesis itu dengan baik.
Justeru saya rakamkan jutaan terima kasih kepada sekalian yang telah mendoakan saya. Saya juga amat menginsafi bahawa kejayaan yang diperoleh bukan saya bersendirian.

Terima kasih semua.

No comments: