Sunday, August 2, 2009

Petua

Assalamualaikum.

Saya sering tertanya-tanya mengapakah soalan membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan serta kesalahan istilah atau kata dan kesalahan bahasa sering gagal dijawab dengan markah penuh oleh murid?

Dalam pemerhatian saya, murid sering menjawab kedua-dua soalan ini tanpa satu sistem yang sistematik. Misalnya, murid membaca keseluruhan ayat dan pada masa yang sama mencari kesalahan secara serentak. Oleh hal demikian, murid gagal mengesan kesalahan yang sebenar.

Untuk itu, saya berpendapat murid mesti membaca ayat yang diberi sebanyak dua kali. Misalnya, bacaan kali pertama untuk mencari kesalahan istilah atau kata dan bacaan kali kedua untuk mencari kesalahan bahasa pula. Dengan ini, kaedah menjawab soalan berkenaan lebih sistematik dan efisyen.

Sekian.

No comments: